ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოქმნილი კონტროვერსია განათლების საკითებზე მოიცავს შეკრება-გამოკლების ახალ მეთოდს, რაც კონსერვანტებს არითმეტიკის მრავალჯერ გამოცდილი და ნამდვილი მეთოდების უსამარლო ჩანაცვლებად მიაჩნიათ.

დაწყებით კლასებში გამრავლების სწავლების ახალი გზაც იწვევს გარკვეულ კონტროვესიას — მაგრამ ის შესაძლოა უფრო მარტივი აღმოჩნდეს, ვიდრე მეთოდი, რომელიც გვასწავლეს სკოლაში.

ყველა ჩვენგანმა სავარაუდოდ ისწავლა ქვეშმიწერით გამრავლების მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ათეულის ციფრის “დამახსოვრებას და გადატანას”. დღეისათვის ამერიკის ბევრ დაწყებით სკოლაში ასწავლიან მოსწავლეებს “ყუთის მეთოდით” გამრავლებას.

ქვემოთ ილუსტრაციების მეშვეობით მეოთხე კლასელი გოგონა გვიხსნის “ყუთის მეთოდით” გამრავლების სიმარტივეს:

პირველად დიდ რიცხვს ვყოფთ ორ მარტივ ნაწილად. ამ შემთხვევაში 23-ს ვანაწევრებთ როგორც 20 და 3.

NPR Multiplication Box Student Math

შემდეგ, ცალკეულ ნაწილებს ამრავლებთ სათითაოდ და იწერთ პასუხებს ისე როგორც სურათძეა მოცემული — 20 x 7 and 3 x 7.

NPR Student Multiplication Box Math

საბოლოოდ, მიღებულ რიცხვებს აჯამებთ: 140 + 21 უდრის 161-ს,  და იღებთ 23 x 7 გამრავლების შედეგს. 

NPR Multiplication Box Math Student

მიუხედავად იმისა, რომ “ყუთის მეთოდი” არსებითად იგივეა რაც სტანდარტული ალგორითმი, მისი მეშვეობით ბევრად უკეთ ხდება მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლების პროცესის ილუსტრირება.

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ამ ორი მეთოდის შედარებაც:

Multiplication Graphic Common Core Box Method Longform